Hageven-De Plateaux

Contact

Hageven - De Plateaux
Tussenstraat 10
3910 Neerpelt
Plan je route

Ga naar de website van Natuurpunt

Grenzen vervagen in Hageven-De Plateaux, een Nederlands-Belgisch natuurgebied. Wandel door bos en over hei, langs vennen en vloeiweiden: een mooi watersysteem uit het begin van de negentiende eeuw. 

De Plateaux
De Plateaux is een deels bebost heidegebied. Tegen de Belgische grens aan liggen vloeivelden: hooilanden die sinds lange tijd bevloeid worden met (kalkrijk) Maaswater, door middel van een lang stelsel van geulen en kanaaltjes. Loop over deze (cultuur)historische vloeiweiden, wandel door het bos en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben, ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je ineens in België of Nederland.

Hageven
Hageven is een mozaïek van verschi…

Grenzen vervagen in Hageven-De Plateaux, een Nederlands-Belgisch natuurgebied. Wandel door bos en over hei, langs vennen en vloeiweiden: een mooi watersysteem uit het begin van de negentiende eeuw. 

De Plateaux
De Plateaux is een deels bebost heidegebied. Tegen de Belgische grens aan liggen vloeivelden: hooilanden die sinds lange tijd bevloeid worden met (kalkrijk) Maaswater, door middel van een lang stelsel van geulen en kanaaltjes. Loop over deze (cultuur)historische vloeiweiden, wandel door het bos en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben, ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je ineens in België of Nederland.

Hageven
Hageven is een mozaïek van verschillende soorten natuur. De flanken en de toppen van de duinen zijn de droogste gronden van het gebied. Het zand verstuift nu niet meer zoals vroeger. Buntgras en ruig haarmos hebben het zand grotendeels gefixeerd.
Het Turfven is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven.Het veen dat zich in de bodem van het Turfven heeft gevormd, werd vroeger ontgonnen en gebruikt als brandstof. Door zandwinning vlak bij het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding staat met het oorspronkelijke ven. Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, maar sinds 2004 is het beheer gericht op het herstel van de hoogveenontwikkeling. De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale graslanden, waar libellen en vlinders zich thuisvoelen.
Het bezoekerscentrum Hageven van Natuurpunt is een uitstekende uitvalsbasis voor dit bijzondere natuurgebied. 

Tip
Het Hubert Lehaenpad (1,5 km) is toegankelijk voor rolstoelen. Het Tweelandenpad (9,7 km) is ook voor kinderwagens toegankelijk.