Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel draagt actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving en is een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.