Wildkijkscherm Leenderbos

De beste kans om wilde dieren te spotten in het Leenderbos is achter het wildkijkscherm. Op deze open plek in het bos worden regelmatig aangereden dode dieren neergelegd, bijvoorbeeld reeën. En dat trekt allerlei aaseters...
Het wildkijkscherm is een initiatief van verschillende natuurorganisaties. Ze hopen dat de dode dieren raven, dassen, marters, roofvogels en allerlei soorten kevers zullen aantrekken.
Je bereikt het scherm te voet via fietspad Kluizerweg. Een bord wijst vanaf het pad de weg.

Deze beelden zijn hier gemaakt:
Zeldzame zwarte wouw smult van kadaver in Brabant
Wolf verslindt prooi voor oog van wildcamera