Het Sint-Jansgilde Soerendonk

anderhalve hectare gildengrond op De Stalkert na aaneengesloten aan de Groenstraat, waar ook in 1978 een zelfgebouwde schuilhut op het schietterrein verrees.