Eindhoven247

Eindhoven247 is een gastvrije onderneming. We beheren en delen alle informatie over de stad Eindhoven op het gebied van hospitality. We voeren de regie over het evenementenbeleid en we adviseren over en exploiteren de buitenmedia.

We bieden diverse unieke Eindhovense groepsactiviteiten aan en met Depot Eindhoven vervullen we een rol als sociaal maatschappelijk servicepunt. Van hieruit ontzorgen, adviseren en faciliteren we maatschappelijke organisaties, wijk- en buurtevenementen.

Tenslotte bieden we gemeenten in de regio ondersteuning op het gebied van marketing en toeristische productontwikkeling.