De Vloeten en De Putberg

Contact

De Vloeten en De Putberg
Strijperdijk 9
6027 RD Soerendonk
Plan je route

Waterpark Soerendonk

De Vloeten en De Putberg, twee prachtige natuurgebieden tussen Soerendonk en Leenderstrijp. Zeker een bezoekje waard!

De Vloeten

In Soerendonk vind je natuurgebied De Vloeten. Dit is een zeer gevarieerd terrein, niet alleen qua begroeiing maar ook qua niveau. Hier liggen nog de oorspronkelijke stuifzandgebieden met veel hoogteverschillen. Er is loof- en naaldbos, moeras en beek. De naam Vloeten komt waarschijnlijk van vloed: laaggelegen delen werden regelmatig overspoeld door het wassende water van de Buulder Aa, aan de oostgrens van het gebied. Na de ruilverkavelingen waarbij de Aa werd rechtgetrokken, gebeurde dat niet veel meer.

Tegenwoordig is de Aa weer hersteld met prachti…

De Vloeten en De Putberg, twee prachtige natuurgebieden tussen Soerendonk en Leenderstrijp. Zeker een bezoekje waard!

De Vloeten

In Soerendonk vind je natuurgebied De Vloeten. Dit is een zeer gevarieerd terrein, niet alleen qua begroeiing maar ook qua niveau. Hier liggen nog de oorspronkelijke stuifzandgebieden met veel hoogteverschillen. Er is loof- en naaldbos, moeras en beek. De naam Vloeten komt waarschijnlijk van vloed: laaggelegen delen werden regelmatig overspoeld door het wassende water van de Buulder Aa, aan de oostgrens van het gebied. Na de ruilverkavelingen waarbij de Aa werd rechtgetrokken, gebeurde dat niet veel meer.

Tegenwoordig is de Aa weer hersteld met prachtige meanders. Je vind hier ook het deels toegankelijke gebied van de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel. In het naastgelegen waterpark wordt van het schoongemaakte water natuurlijk beekwater gemaakt. In het gezuiverde water kunnen geen vissen en andere diertjes leven. Daarom wordt aan het eind van het zuiveringsproces een zogeheten 'harmonica' gebruikt. Dat zijn drie vijvers met watervlooien, planten en riet. Daarin zorgen de planten ervoor dat er zuurstof in het water komt en dat er leven mogelijk wordt. Daarna stroomt het gezuiverde water de beek de Buulder Aa in. Met een trekpontje kun je een van de vijvers oversteken.

De Putberg

Aan de westelijke kant van de Vloeten vind je aan de overkant van de Strijperdijk natuurgebied De Putberg. Het grootste gedeelte is heidegebied met aan de randen naaldbos. Dit natuurgebied sluit aan op het Leenderbos, het Soerendonks Goor en Groote Heide en is in eigendom van Staatsbosbeheer.

De naam Putberg herinnert aan de burgerwacht van Soerendonk die rond 1920 een oefenterrein ging inrichten in dit gebied. Er werd een put gegraven waaruit schietschijven werden omhooggestoken. Daarachter kwam een berg als kogelvanger. De berg is er nog steeds in afgeslankte vorm en ook resten van de put zijn te vinden tussen de struiken.

Bron: Heemkundekring Baronie van Cranendonck
Tekst: IVN Cranendonck