Weerter- en Budelerbergen

Weerter- en Budelerbergen is een natuurgebied van 912 hectare dat zich uitstrekt ter weerszijden van de grens van de Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert.
Het is een internationaal belangrijk vogelgebied. Broedvogels zijn onder meer de nachtzwaluw, roodborsttapuit, boomleeuwerik en duinpieper.
Het gebied bestaat uit naaldbossen, droge heidevelden en stuifzanden.

Een groot deel ervan is militair oefenterrein, genaamd Legerplaats Budel .
In het noorden van dit gebied bevindt zich de Nassau-Dietzkazerne waar nu een asielzoeker centrum is gehuisvest.
Het grootste deel van dit gebied is eigendom van het Ministerie van Defensie.
Ook zijn er particuliere bezittingen. Ten oosten van het gebied ligt aansluitend de Weerterheide, een terrein dat eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Een groot deel van de terreinen is vrij toegankelijk.
Als defensie het gebied verlaat zullen natuurontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd.
Het gebied be…

Weerter- en Budelerbergen is een natuurgebied van 912 hectare dat zich uitstrekt ter weerszijden van de grens van de Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert.
Het is een internationaal belangrijk vogelgebied. Broedvogels zijn onder meer de nachtzwaluw, roodborsttapuit, boomleeuwerik en duinpieper.
Het gebied bestaat uit naaldbossen, droge heidevelden en stuifzanden.

Een groot deel ervan is militair oefenterrein, genaamd Legerplaats Budel .
In het noorden van dit gebied bevindt zich de Nassau-Dietzkazerne waar nu een asielzoeker centrum is gehuisvest.
Het grootste deel van dit gebied is eigendom van het Ministerie van Defensie.
Ook zijn er particuliere bezittingen. Ten oosten van het gebied ligt aansluitend de Weerterheide, een terrein dat eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Een groot deel van de terreinen is vrij toegankelijk.
Als defensie het gebied verlaat zullen natuurontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd.
Het gebied behoort tot het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, dat een nog groter gebied omvat.
Midden in het gebied aan de geuzedijk bevindt zich het grensmonumenten
Het zuidelijk deel van dit gebied wordt gevormd door de Boshoverheide, waar zich archeologisch belangwekkende objecten te vinden zijn. Hier bevindt zich een van de grootste grafheuvel gebieden van Europa.
Het urnenveld op de Boshoverheide is een beschermd Rijksmonument en dateert uit de Urnenveldenperiode. Dit tijdstip omvat de Late Bronstijd tot het begin van de Midden-IJzertijd (ongeveer 1050 - 400 v.Chr.).
De stuifzanden zijn in de late Middeleeuwen ontstaan, daarna gestabiliseerd door de aanleg van naaldbos, om vervolgens weer geactiveerd te worden door de militaire activiteiten, die echter ook veel schade aangericht hebben.