vormen van dementie 070324

Praatcafé deMENSsie Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere ziektes leiden tot andere vormen van dementie. Enkele van de meest gekende zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy Bodies en dementie op jonge leeftijd. De symptomen van andere vormen van dementie komen niet overeen met het typische beeld zoals we dat kennen bij de ziekte van Alzheimer. Geheugenproblemen staan niet altijd op de voorgrond, soms zijn vooral de gedragsproblemen opvallend of de motorische symptomen. De nadruk zal liggen op de specifi eke behoeften van de mensen die aan deze verschillende vormen lijden en hoe je hierop in kan spelen.

Wanneer

  • Donderdag 7 maart 2024 19.30 - 22.00 uur

Prijzen

  • Gratis